cabosanroque és un duo d’artistes sonors que neix d'un nombrós col·lectiu musical format a Barcelona l'any 2001. A cavall entre la música experimental, les arts plàstiques i les arts performàtiques, el seu treball sovint ha girat en torn a la producció mecànica de so i les possibilitats expressives de la màquina i la seva capacitat per vehicular emocions.

cabosanroque són Laia Torrents (1976) llicenciada en Enginyeria Superior industrial per la UPC i estudis superiors de Composició, Harmonia i Arranjaments al Taller de Músics, i Roger Aixut (1975) llicenciat en Arquitectura, UPC.